Az Egyiksem Párt hivatalos oldala

 Haza I Egyház I Munka I Külpolitika I Honvédelem I Népvédelem I Szociálpolitika I Önkormányzat      

Keresés:
Utolsó módosítás: 2015.04.06.  hétfő Egyiksem párt alapítva 2009
Főoldal >> Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel

 A Nemzeti Választási Bizottság  52/2014. számú határozata        

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 3763/2.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll pártot, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: [email protected]). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus 

aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

A Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt 2014. január 30-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

 

Budapest, 2014. január 31.

 

 

                                                                          Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke

 

 

 

Elküldöm ezt a cikket

 

 

Hozzászólások

 

 

© Copyright 2009 | All rights reserved.